Kültürel Yaşam

1 - Köy odaları :


Köylerde ve Göksun'da köy odaları vardı. Burada genellikle kış aylarında cenk okunurdu. Başlıca odalar, Kayabaşında Mustık Mahmutun odası, Tepebaşında Bakı sağır ve Köprübaşında Dervişali odalarıydı. Yatsı namazından sonra okunan cenkler tefrika halinde devam ederdi. Battal Gazi ve Hazreti Ali cenkleri en ünlüleri idi. Ayrıca seferberlik anıları da anlatılırdı.


2 - Çerçiler :

1950-1960 arasında her köyde dükkân ve kahvehane yoktu.

Sadece çardakta bir dükkân vardı. Çerçiler at üzerine kitap sergileri ve basma gibi mallar yükleyip köy köy satarlardı. Bu sergilerdeki kitaplar genellikle, Köroğlu, Sürmeli bey, Tahir ile Zühre, Kerem ile Aslı gibi kitaplarla bazı destanlardı. Bugün bu kitaplar bile okunmuyor.


3 - Folklor :

Göksun'da davul zurna eşliğinde çok çeşitli halay tür oyunlar oynanırdı. Ağır, hızlı ve türküler ve temsili halaylardan, garib, kaba, temurağa, behmez, altın yüzük, hasandağı, keklik, kartal en tanınanlarıydı. 1970 yılında İstanbul festivalinde Kahramanmaraş ve Göksun takımları katılmış, Açıkhava tiyatrosunda, Göksun'nun ekibi birinci olmuş ve çok alkışlanmıştır.


4 - Halk aşıkları :

Ünlü ağıt ve ağır havaları ellerini kulağına atıp, söylerlerdi. Bunlardan Omarca, Kozanoğlu ve Ağa'nın ağıtları ünlüdür. Zurnacı Ali ise cok ünlü olup, 1950'de Ankara radyosuna plâk doldurmuştur