Göksun İlçesi  • Göksun, Kahramanmaraş il merkezine 65 km uzaklıkta bulunan bir ilçe.
  • Toplam nüfusu 54.553, yüz ölçümü 1920 km²dir.
  • 1908 yılında Kahramanmaraş iline bağlanmıştır.
  • İlçe belediyesi 1908 yılında kurulmuştur.
  • İlçede toplam 51 köy ve 7 kasaba vardır.
  • İlçenin eski adları: Kokusus, Cocussus, Kokson, Koksen, Köksün, Göksün.
  • Orman bölgesinde olduğundan kereste fabrikaları mevcuttur.
  • Batısında Dibek Dağı, kuzeyde Binboğa Dağları yer alır.
  • Başlıca tarım ürünleri buğday, şekerpancarı, fasulye, nohut, elma, üzüm'dür.

İLÇENİN TARİHÇESİ

Yapılan kazılar ve buluntular neticesinde Göksun İlçesinin tarihinin tarih öncesi çağlara dayandığı anlaşılmıştır. Halen Su Deposu olarak kullanılmakta olan Göksun merkezindeki höyükte yapılan araştırmalarda “Bakır Çağı” na ait M.Ö. 2500 yıllarında yapıldığı anlaşılan çanak ve çömlekler bulunmuştur. Yine bu döneme ait “Göksun Yazıtı” ise İstanbul Arkeoloji Müzesinde bulunmaktadır. Roma döneminde Göksun’ un eski adı “Kokussus” tur. Göksun’ un bu dönemde de Kayseri-Elbistan, Elbistan-Kahramanmaraş yol güzergahında bir konaklama beldesi olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır.Tarih sırasına göre Roma dönemi, Bizans dönemi, Haçlılar dönemi, Türkler dönemi, Osmanlılar döneminin yaşandığı, tarihi kalıntılardan ve çeşitli kaynaklardan anlaşılmaktadır.İlçe 1908 yılında Maraş sancağına bağlanmıştır.Göksun'nun eski adları Cocussus; Kokson; COXON (Kokson okunur); Köksun veya Göksun.