Düğün Adetleri

Düğünde başlamadan bir süre önce, oğlan evinden kız evine bir bayrak kaldıracağız diye haber verilir. Kız evi kaç gün sonra başlıyacaklarını söyler. Buna "Gün kesikliği" denir.Oğlan evi kız evinin dediği gün davul çaldırır.Sabah namazından sonra delikanlılar toplanır. Uzun bir kaç ağaç sicimlerle birbirine bağlanır.Başına bir bayrak bağlanıp, tan davul havası eşliğinde kaldırılıp dikilir. Herkeş genç ihtiyar bayrak yemeği yer.Gelin pazertesi veya perşembe günleri iner. Köyler okuntu gider. Düğüne seymenler gelir. Davul, zurna ile karşılanır. Gündüz güreş yapılır. Güreşten öncede tura oynanır. Tura, iki kalın ipin bükülüp bağlanmasıyla yapılan bir sopadır. Delikanlılar iki taraf olup, sırtlarına aba giyerler. Vurarak birbirlerini kovalarlar.Sonra güreş küçük kilolardan büyüyerek devam eder. Akşam ise düğün evinin münâsip meydanlığına ateş yakılır. Büyük halka çevrilir. Davul zurna eşliğinde sinsin oynanır. Bir kısım delikanlılarda uygun bir odada toplanırlar. Dokuz fincanla yüzük oynanır. Hangi taraf ütülürse, üten tarafa partala çalar. Partala bir nevi hicirdir.Bu arada diğer delikanlılar dışarda sille oyunu oynarlar.

Kına Gecesi

Düğünün ikinci günü öğlenden sonra kız evine kına gider. Düğün kadınlara mahsus, kız evine intikal etmiş olur. Erkek, kadın kalabalıkla, oğlan evinden kız evine kına alayı gider. Kına çerezi, gece kesmek için koyun kınacılarla birlikte gider. Bu davar gece kesilip, çiğ köfte yapılır ve gelen çerez de dağıtılır. Kına yakılır ve kız evinde yatılır. Kına geldiğinde kız evinin kapısı kitlenip, bahşiş alınır.Gelin gideceği zaman, bindiği ata, bayrakdara ve davulcuya bahşiş verilir. Gelin ata biner, biri başını çeker, iki kişi de üzengiden tutar. Gelin oğlan evine inerken başına buğday tutar, üzüm, şeker serpilir. Bu bereket demektir. Oğlan anne ve babası geline üzengilik mal bağışlarlar. Bu sırada oğlanın yakınları suya atılır.Güveyi sadıç evinde olur. Arkadaşları eğlenirler güvey evinde. Yatsı güvey namaza götürülür. Oğlan evinin önüne ateş yakılır.Hoca dua okur. Nikâh yapılır. Dua sonunda, güvey sumsuklanarak zifafa gider. Güvey çıkınca da tüfek sıkılır. Teknik sorunlar olursa, kız ve oğlan evinin kadın elçileri tarafından halledilir !..Ertesi sabah delikanlılar asma, kesme oynarlar. Oğlan evinin erkek çocukları kandırılıp esir alınır. Oğlanın annesi bir şeyler verir de oğlunu kurtarır!.. Tebi bu şakadır.Bugün duvak günüdür. Kadınlar geline baş bağlarlar. Zülüfü kesilir. Baş; başı bozulmamış kadına yaptırılır (yani, eşi ölmemiş veya boşanmamış).Bir şeyi daha eklememiz gerekiyor. Gelin inince bayrağın üstündeki elmaya silâh sıkarlar. Elmayı kim önce vurursa, özne tarafından, vurana hediye verilir. "Özne" güveğiye denir.Aşağıda tipik bir partalanın sözlerini veriyoruz (türkü gibi söylenir).

Yük üstünde pala koydum,

Bir üstüne dala koydum

Cenazeyi sala koydum

Yüzük bilmen neden oynanKeklik uçar vık cık diye

Fındık için küçük diye

Ölün giden............diye

Yüzük bilmen neden oynanHocam gelir firezden

Elinde değneği kirazdan

Seni överler birazdan!..

Yüzükbilmen neden oynan.Kağnıya vurdum kütüğü

İçmez sineksiz katiğı

Avratların don artıği

Yüzük bilmen neden oynan.Ala tazinin kancığı

Boğazında var boncuğu

Ağzına almış köpek inciği

Yüzük bilmen neden oynan.